dimecres, 27 de març de 2013

La classe al revés / The flipped classroom

Fa uns mesos vaig poder conèixer el concepte de Flipped classroom que consisteix fonamentalment en girar l'estructuració de les tasques que es fan a l'aula. De manera clàssica, a l'aula s'expliquen els conceptes, es posen exemples i es fan unes primeres pràctiques (si dóna temps), i a casa es fan els deures que consisteixen normalment en practicar el que s'ha fet a l'aula. D'aquesta manera l'alumne s'enfronta sol a la tasca amb tots els seus dubtes i inseguretats.

En el cas de la classe al revés, els alumnes a casa han de treballar els conceptes, ja sigui mirant un vídeo, llegint un document o visionant una presentació. L'endemà a classe es fan les activitats per practicar el que s'ha aprés a casa.

D'aquesta manera el docent pot incidir en el procés d'aprenentatge de manera més directa donant suport a les necessitats concretes de cada un dels alumnes. El fet de no haver de dedicar temps a les explicacions permet dedicar més temps als alumnes que presenten més dificultats fomentant la inclusió i l'atenció a la diversitat.

Imatge Flick'r

Aquesta manera de treballar em va cridar molt l'atenció i l'he començat a experimentar en les meves classes de matemàtiques amb el bloc http://blocs.xtec.cat/laclassedemates/.

Jo mateixa produeixo els meus vídeos utilitzant Doceri, una applicació d'Ipad que permet grabar la veu i tot allò que dibuixes a la pantalla. Una vegada finalitzats l'app et permet pujar-los a You Tube i des d'aquí els enllaço al bloc.

Els alumnes visualitzen els vídeos a casa o a classe mentre estic atenent un company. D'aquesta manera guanyo més temps per donar suport a les necessitats concretes de cada alumne, permetent-me incidir allí on tenen un problema.

Aquests vídeos són molt útils, a la vegada, per a reforçar i recordar tot el que hem treballat prèviament. Els utilitzem tant per preparar una prova com per recuperar conceptes que són necessaris pel resoldre activitats o problemes de nivell superior (per exemple, recordar com es sumen i resten els nombres enters per poder fer equacions).


Més informació sobre The flipped classroom a :
Flipped Classroom
Created by Knewton and Column Five Media

dijous, 24 de gener de 2013

Una escola per tothom

Un parell de vídeos per reflexionar sobre la importància de la inclusió educativa i la necessitat de deixar de banda els prejudicis que un diagnòstic de trastorn ens poden generar. A la classe tots som importants i especials, i els docents hem d'ajudar als alumnes a complir els seus somnis.