dimecres, 27 de març de 2013

La classe al revés / The flipped classroom

Fa uns mesos vaig poder conèixer el concepte de Flipped classroom que consisteix fonamentalment en girar l'estructuració de les tasques que es fan a l'aula. De manera clàssica, a l'aula s'expliquen els conceptes, es posen exemples i es fan unes primeres pràctiques (si dóna temps), i a casa es fan els deures que consisteixen normalment en practicar el que s'ha fet a l'aula. D'aquesta manera l'alumne s'enfronta sol a la tasca amb tots els seus dubtes i inseguretats.

En el cas de la classe al revés, els alumnes a casa han de treballar els conceptes, ja sigui mirant un vídeo, llegint un document o visionant una presentació. L'endemà a classe es fan les activitats per practicar el que s'ha aprés a casa.

D'aquesta manera el docent pot incidir en el procés d'aprenentatge de manera més directa donant suport a les necessitats concretes de cada un dels alumnes. El fet de no haver de dedicar temps a les explicacions permet dedicar més temps als alumnes que presenten més dificultats fomentant la inclusió i l'atenció a la diversitat.

Imatge Flick'r

Aquesta manera de treballar em va cridar molt l'atenció i l'he començat a experimentar en les meves classes de matemàtiques amb el bloc http://blocs.xtec.cat/laclassedemates/.

Jo mateixa produeixo els meus vídeos utilitzant Doceri, una applicació d'Ipad que permet grabar la veu i tot allò que dibuixes a la pantalla. Una vegada finalitzats l'app et permet pujar-los a You Tube i des d'aquí els enllaço al bloc.

Els alumnes visualitzen els vídeos a casa o a classe mentre estic atenent un company. D'aquesta manera guanyo més temps per donar suport a les necessitats concretes de cada alumne, permetent-me incidir allí on tenen un problema.

Aquests vídeos són molt útils, a la vegada, per a reforçar i recordar tot el que hem treballat prèviament. Els utilitzem tant per preparar una prova com per recuperar conceptes que són necessaris pel resoldre activitats o problemes de nivell superior (per exemple, recordar com es sumen i resten els nombres enters per poder fer equacions).


Més informació sobre The flipped classroom a :
Flipped Classroom
Created by Knewton and Column Five Media

1 comentari: