Guies


Guia sobre La ansiedad ante los exámenes : http://laansiedadantelosexamenes.blogspot.com/

Taller sobre identitat i xarxes socials (en castellà):
https://sites.google.com/site/tallerid11/home

Protocols de detecció i actuació en la dislèxia del Col·legi de logopedes de Catalunya (per Infantil, Primària i Secundària):
http://www.clc.cat/gabinet_premsa.php?i=1&a=a&sit=a1


Guia sobre l'anorèxia i la bulímia: http://www.xtec.net/recursos/salut/anorexia/index.htm


 Guia sobre El alumno con TDAH: http://www.fundacionadana.org/sites/default/files/LIBRO_ALUMNO_TDAH_(11)_indd_1.pdf
Guies sobre alumnat amb Síndrome de Down:
Guia para la atención educativa de los alumnos con Síndrome de Down
Guia pràctica per al professorat