Materials per imprimir

Imatge extreta de: http://www.flickr.com/photos/featheredtar/2302651444/

En aquest espai podreu trobar els materials que utilitzo per treballar amb alumnat de secundària de la Unitat de Suport a l'Educació Especial.  La majoria de materials són fitxes imprimibles classificades per matèries, amb continguts de primària i secundaria, adaptades a les característiques de l'alumnat adolescent que presenta greus dificultats d'aprenentatge.

Matemàtiques

Avaluació inicial 1r ESO

Mesura estimada de longituds (pams, peus i passes)

Multiplicar i dividir per 10, 100, 1000... amb i sense decimals

El llenguatge algebraic. Introducció a les equacions

Les equacions de 1r grau

Dossier de geometria: figures planes, concepte de quadrat, rectangle i triangle (molt bàsic)

Dossier de geometria: figures planes, càlcul del perímetre i l'àrea del quadrat, rectangle i triangle

Dossier de geometria: concepte de radi, diàmetre, cercle i circumferència. Perímetre i àrea del cercle, la corona circular i el sector circular

Divisibilitat i descomposició en nombres primers

Mínim comú múltiple i màxim comú divisor

Anglès


Colours and days of the week

Numbers from 1 to 10

Ciències experimentals

Dossier sobre nutrició

L'atmòsfera

Si necessiteu algun material en concret o teniu algun comentari sobre alguna de les fitxes, podeu deixar un comentari.