dilluns, 27 de juny de 2011

Problemes matemàtics de la vida quotidiana

Treballar les matemàtiques amb alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge greus suposa un repte molt gran. Com podem fer més entenedores les matemàtiques per aquests alumnes? Doncs fent-les properes a la vida real, tot fent possible que els alumnes puguin donar sentit als nombres i les operacions.

Durant dos cursos he fet classe de matemàtiques a alumnes que presenten un retard greu en l'aprenentatge. Aquestes retard comporta dificiltats que es fan molt patents a l'hora de comprendre la lògica de les matemàtiques, sobretot quan són en paper i llapis i estan descontextualitzades.

Donada aquesta situació, crec que seria interessant aprofitar el potencial multimèdia que ens ofereixen les TIC per treballar matemàtiques, tot creant vídeos o presentacions sobre problemes matemàtics del dia a dia. De moment només he creat un exemple però voldria continuar explorant aquesta via. Com a projecte per al curs vinent m'agradaria crear els vídeos amb els alumnes i les seves famílies, aprofitant els problemes que es troben el dia a dia.Volia compartir aquest primer vídeo amb vosaltres per a que pugueu fer suggeriments de millora o aportar idees de nous temes. Espero els vostres comentaris.

Cap comentari:

Publica un comentari