diumenge, 3 d’abril de 2011

Desenvolupament professional dels docents i l'entorn personal d'aprenentatge (Jordi ADELL)


Aquest cap de setmana en el marc de la 3a Jornada Espurna a Manresa, he tingut el paler d'escoltar la conferència de Jordi Adell, "Nous espais i actituds pel desenvolupament professional del docent del s.XXI".

En Jordi, ens va parlar del desenvolupament professional del professorat i dels entorns personals d'aprenentage (Personal Learning Environment, PLE).

Respecte al primer tema va ser molt clar: en general als docents ens manca formació, som conservadors, ens costa introduir innovacions i som incapaços de pensar com podem fer les coses d'una altra manera. Respecte això què és pot fer? En primer lloc canviar d'actitud, si l'actitud del docent canvia, canvien les seves pràctiques a l'aula i conseqüentment canvia el resultat de l'aprenentatge de l'alumnat. En segon lloc buscar tot allò que no ens dóna el centre a fora, llegir, estar en contacte amb gent interessant (altres companys i experts) i compartir, i aquí és on entra en joc el PLE.

Un entorn personal d'aprenentatge (PLE) és un conjunt d'eines, fonts d'informació, connexions i activitats que cada persona utilitza de manera freqüent per aprendre. UN PLE es veu condicionat per les eines (tecnològiques) que s'empren en la mesura que determinen la forma en que s'accedeix a elles, les utilitzem i combinem (Adell i Castanyeda, 2010)

Segons en Jordi Adell, un PLE ha de contenir:
1) Eines i serveis
2) Recursos i fonts d'informació
3) Persones

Quines són els primeres passes que cal fer per tenir un PLE?
Doncs fer-se un compte a Twitter, seguir revistes, diaris, bloc... per mitjà dels RSS, fer un bloc, etiquetar allò que ens sembli interessant en eines de marcatge social com Diigo o Delicious, estar en comunitats com Espurn@ i agregar el nostre lifestreaming en eines com Friendfeed.

Com es cuida un PLE? El PLE s'ha de regar....
... analitzant-lo, enriquint-lo amb fonts d'informació, enriquint la xarxa personal de contactes, agrupant el lifestreeming i cuidant el Karma (es a dir, no només rebre sinó que també s'ha d'oferir).

Jo he fet els deures i he analitzat el meu PLE. Aquí en teniu el resultat:

Adell Segura, J. & Castañeda Quintero, L. (2010) Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje. En Roig Vila, R. & Fiorucci, M. (Eds.) Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Stumenti di ricerca per l’innovaziones e la qualità in ámbito educativo. La Tecnologie dell’informazione e della Comunicaziones e l’interculturalità nella scuola. Alcoy: Marfil – Roma TRE Universita degli studi Consultat el 03/03/11 a http://cent.uji.es/pub/files/Adell_Castaneda_2010.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari