dijous, 31 de març de 2011

Aprenentatge invisible (Cristobal Cobo)

El passat 30 de març de 2011 el convidat de Debats d'Educació de la UOC i la Fundació Jaume Bofill va ser Cristóbal Cobo, investigador de l'Oxford Iinternet Institute. La seva ponència va ser molt intensa i inspiradora, ja que en només 10 aspectes clau va dibuixar el panorama actual de l'educació en la societat del coneixement i les TIC.
A continuació us faig un resum d'aquests 10 aspectes clau, assumint el risc de que semblin poc rellevants en les meves paraules:
1. Actualment hi ha un discurs molt arrelat pro-innovació però a la pràctica els resultats són molt dispersos.
2. Hi ha la tendència a aplicar solucions ràpides que poden resultar arriscades i poc fiables.
3. És necessari diversificar la formació, tant la formal, com la informal o no formal. Ja que cal tenir en compte que tots els tipus de formació són importants en el currículum d'una persona.
4. Actualment encara es prioritza l'acomulació de continguts que, tenint en compte la tecnologia de la que disposem, resulten poc útils (concepte d'educació bancària de Paulo Freire).
5. El currículum no respon a totes les necessitats i en molts casos està poc relacionat amb les activitats més quotidianes.
6. És necessari crear mecanismes per avaluar les competències socials, de gestió, la capacitat d'innovació... (soft skills) que resulten ser molt rellevants en el món professional però són difícils d'acreditar.
7. Cal crear instruments per poder avaluar i reconèixer els aprenentatges fets de manera informal (especialment si tenim en compte que en edats primerenques, la llar és una font d'aprenentatges tant o més important que l'escola).
8. Cal reflexionar molt bé com ha de ser la formació dels agents del coneixement del futur, ja que l'economia del futur es basarà en el capital humà.
9. En molts casos les TIC s'han adoptat amb enfasi però no amb pertinència. Una prova d'això és que ja tenim quasi superada l'ecletxa digital que diferencia els que tenen accès als ordinadors dels que no hi poden accedir, però s'ha creat una segona escletxa que diferencia els que són capaços de beneficiar-se de les TIC dels que no.
10. Les estratègies d'incorporació de les TIC demanen una redefinició de les prioritats de la institució a la qual s'apliquen.

Cobo planteja un nou concepte molt potent, l'aprenentatge invisible que és aquell que es produeix permanentment (7/24), en diversos contextos (360º) i que transcendeix les instàncies de l'educació formal (3D).

Interessant oi? Doncs si algú vol aprofundir en el tema aviat podrà tenir a les mans el llibre de Aprendizaje invisible de Cristobal Cobo i John Moravec. En breu es podrà veure la conferència a la web de Debats d'Educació.


Cap comentari:

Publica un comentari